Sundurliðanir
Hluti ríkissjóðs
Sundurliðanir
Hluti ríkissjóðs
Hluti ríkissjóðs af brúttósölu ÁTVR
2022 2021 2020
Magngjald tóbaks 4.695.557 5.488.511 5.969.704
Arður til ríkissjóðs 500.000 500.000 1.000.000
Áfengisgjald * 16.365.063 17.806.693 17.559.741
Virðisaukaskattur 5.592.517 6.185.596 6.250.630
27.153.137 29.980.800 30.780.075
Hlutfallsleg skipting
Sundurliðanir
Hlutfallsleg skipting
Skipting á skattskyldum alkóhóllítrum eftir skattflokkum 2022
Skattlagðir alkóhóllítrar Lítrar Áfengisgjald Áfengisgjald á alkóhóllítra*
Létt vín <15% 390.212 4.073.303 4.575.362 120,25 kr.
Bjór 515.434 18.610.044 6.803.729 132,00 kr.
Sterkt vín >15% og blandaðir drykkir úr sterku áfengi 306.591 1.487.989 4.985.972 162,70 kr.
Samtals 1.212.237 24.171.336 16.365.063

Tafla þessi á að auðvelda mat á áhrifum breytinga á áfengisgjaldi á tekjur ríkissjóðs.

Hafa ber í huga að ofanskráðar tölur ná ekki til sölu heildsala til annarra aðila en ÁTVR.

Hlutfallsleg skipting á sölu áfengis í lítrum 2015-2022
 • Sterkt vín >= 22%
 • Létt vín og styrkt <= 22%
 • Bjór
Söluþróun
Sundurliðanir
Söluþróun
Sala áfengis í þúsundum lítra 2015-2022 og breyting milli ára:
Heildarsala áfengis Breyting í % Létt vínog styrkt <=22% alk. Breyting í % Sterkt áfengi >22% alk. Breyting í % Bjór Breyting í %
2015 19.603 2,01% 3.556 1,43% 766 3,65% 15.281 2,07%
2016 20.866 6,44% 3.657 2,84% 809 5,61% 16.400 7,32%
2017 21.867 4,80% 3.819 4,43% 860 6,30% 17.188 4,80%
2018 21.986 0,54% 3.692 -3,33% 1.032 20,00% 17.262 0,43%
2019 22.664 3,08% 3.779 2,36% 1.190 15,31% 17.695 2,51%
2020 26.810 18,29% 4.781 26,51% 1.445 21,43% 20.584 16,33%
2021 26.386 -1,58% 4.645 -2,84% 1.619 12,04% 20.122 -2,24%
2022 24.171 -8,39% 4.073 -12,31% 1.488 -8,09% 18.610 -7,51%
Heildarsala
Sundurliðanir
Heildarsala
Heildarsala áfengis
þúsundir lítra
Léttvín og styrkt <= 22% alk.
þúsundir lítra
Sterkt áfengi >22% alk.
þúsundir lítra
Bjór
þúsundir lítra
Sala áfengis eftir Vínbúðum
Sundurliðanir
Sala áfengis eftir Vínbúðum
Sala áfengis
með virðisaukaskatti
2022 2021 2020
Stærri Vínbúðir
Vínbúðin Akureyri 2.207.063 2.414.849 2.206.662
Vínbúðin Austurstræti 755.030 757.039 693.594
Vínbúðin Borgartúni 194.327 1.441.081
Vínbúðin Dalvegi 3.771.686 4.116.055 3.954.335
Vínbúðin Eiðistorgi 1.148.428 1.260.002 1.205.846
Vínbúðin Garðabæ 1.000.367 1.139.387 1.111.242
Vínbúðin Hafnarfirði 2.453.040 2.566.269 2.527.432
Vínbúðin Heiðrún 2.596.648 2.903.264 2.785.104
Vínbúðin Kringlunni 1.282.254 1.434.386 1.242.335
Vínbúðin Mosfellsbæ 1.192.358 1.259.173 1.181.739
Vínbúðin Reykjanesbæ 1.809.419 1.793.184 1.704.812
Vínbúðin Selfossi 1.620.996 1.691.114 1.583.214
Vínbúðin Skeifan 3.418.846 3.708.386 3.226.412
Vínbúðin Skútuvogi 2.210.583 2.606.186 2.357.590
Vínbúðin Smáralind 721.916 832.306 837.647
Vínbúðin Spöngin 1.024.105 1.127.708 1.129.751
Vínbúðin Stekkjarbakka 1.511.548 1.660.626 1.690.992
Minni Vínbúðir
Vínbúðin Akranesi 652.830 663.770 642.601
Vínbúðin Blönduósi 165.716 177.491 150.022
Vínbúðin Borgarnesi 696.203 728.588 675.635
Vínbúðin Búðardal 54.656 53.575 51.916
Vínbúðin Dalvík 160.946 178.381 171.834
Vínbúðin Djúpivogur 30.520 35.168 30.211
Vínbúðin Egilsstöðum 480.235 507.580 451.063
Vínbúðin Fáskrúðsfirði 43.240 43.064 39.985
Vínbúðin Flúðum 245.425 251.860 239.082
Vínbúðin Grindavík 213.281 220.746 217.891
Vínbúðin Grundarfjörður 62.652 63.115 68.704
Vínbúðin Hellu 187.461 181.707 177.095
Vínbúðin Hólmavík 65.133 67.778 65.813
Vínbúðin Húsavík 268.826 311.412 299.914
Vínbúðin Hvammstanga 99.068 102.016 99.927
Vínbúðin Hveragerði 487.056 516.446 483.248
Vínbúðin Hvolsvelli 297.650 291.590 268.599
Vínbúðin Höfn 259.367 259.525 256.036
Vínbúðin Ísafirði 484.244 493.626 476.014
Vínbúðin Kirkjubæjarklaustur 70.074 70.192 69.237
Vínbúðin Kópaskeri 32.344 37.705 36.345
Vínbúðin Mývatni 64.229 39.313
Vínbúðin Neskaupstað 118.862 123.103 122.162
Vínbúðin Ólafsvík 133.266 135.914 127.556
Vínbúðin Patreksfirði 143.682 143.546 145.165
Vínbúðin Reyðarfirði 276.662 292.109 272.961
Vínbúðin Sauðárkróki 353.751 378.409 362.082
Vínbúðin Seyðisfirði 66.316 65.869 56.781
Vínbúðin Siglufirði 166.324 184.288 173.458
Vínbúðin Stykkishólmi 113.966 119.136 116.752
Vínbúðin Vestmannaeyjum 476.390 475.348 474.889
Vínbúðin Vík 123.418 105.290 95.565
Vínbúðin Vopnafirði 55.014 49.135 45.692
Vínbúðin Þorlákshöfn 107.136 94.569 91.163
Vínbúðin Þórshöfn 59.781 64.219 64.540
Útgarður Stuðlahálsi, Rvk 481.043 512.798 445.772
Samtals 36.521.053 39.502.643 38.445.498
Sala án vsk. 32.901.112 35.588.093 34.635.754
Sala tóbaks
Sundurliðanir
Sala tóbaks
Sala tóbaks
2022 2021 Breyting
Neftóbak 468.802 657.491 -28,7%
Reyktóbak 321.461 365.699 -12,1%
Vindlar 348.240 392.282 -11,2%
Vindlingar 6.998.319 7.956.705 -12,0%
Alls 8.136.822 9.372.177 -13,2%
Selt magn tóbaks
2022 2021 Breyting
Neftóbak (kg) 12.584 16.538 -23,9%
Reyktóbak (kg) 7.458 8.703 -14,3%
Vindlar (stk.) 3.567.272 4.270.018 -16,5%
Vindlingar (karton) 747.528 876.859 -14,7%

Skipting tóbakssölu (Heildarvelta 8,1 ma.kr.)

 • Neftóbak 5,70%
 • Reyktóbak 4,00%
 • Vindlar 4,30%
 • Vindlingar 86,00%
Sala áfengis eftir tegundum
Sundurliðanir
Sala áfengis eftir tegundum
Sala áfengis í lítrum
2022 2021 2020
Aðrar bjórtegundir 407.870 528.751 534.662
Ávaxtabrandí 556 566 587
Bitter 48.202 48.543 44.745
Blandaðir drykkir 751.521 803.189 658.259
Brandí 45.677 52.111 53.594
Freyðivín 350.510 389.051 332.059
Gin & sénever 86.048 103.852 100.948
Hvítvín 1.303.273 1.435.617 1.473.056
Kryddvín, vínblöndur 46.499 42.977 41.203
Lagerbjór 17.449.966 18.663.192 19.104.954
Líkjör 109.928 122.307 108.612
Óáfeng vín 47 760 426
Ókryddað brennivín og vodka 243.118 255.100 258.551
Rauðvín 2.004.753 2.396.741 2.548.158
Romm 25.440 28.974 25.516
Rósavín 98.211 109.869 110.220
Sake, mjöður 2.174 1.606 970
Síder, ávaxtavín 228.375 237.375 235.333
Snafs 17.655 17.114 15.846
Sterkt áfengi - annað 28.685 30.067 30.634
Styrkt vín 28.202 33.918 36.385
Tequila o.fl. 4.429 5.310 4.080
Viskí 137.524 149.095 146.547
Öl 752.675 929.962 944.730
Samtals 24.171.336 26.386.045 26.810.077
Rauðvín og hvítvín
Sundurliðanir
Rauðvín og hvítvín

Sala rauðvíns eftir stærð umbúða

 • Minni en 800 ml 49,9%
 • Stærri en 800 ml 50,1%

Sala hvítvíns eftir stærð umbúða

 • Minni en 800 ml 47,80%
 • Stærri en 800 ml 52,20%
Áfengissala
Sundurliðanir
Áfengissala
Áfengissala
Sala 2022 24.171 þúsund lítrar
 • Sterk vín
 • Létt vín
 • Bjór
Áfengissala mæld í hreinum vínanda
Sala 2022 1.724 þús. alk.ltr.
 • Sterkt vín
 • Létt vín
 • Bjór
Skipting áfengissölu
Heildarvelta 32,9 ma.kr.
Neysla á hreinu alkóhóli á mann
15 ára og eldri
 • Heildarsala alkóhóllítra
 • Sala ÁTVR
Sölumagn ÁTVR og hlutfall þess af tekjum ríkissjóðs af áfengi. Mannfjöldi í árslok 2022 skv. Hagstofu.
Skipting bjórsölu
Sala 2022 18.610 þús ltr
 • Innfluttur bjór
 • Innlendur bjór
Neysluverðsvísitala
Sundurliðanir
Neysluverðsvísitala
Þróun neysluverðsvísitölu og verð á áfengi
Hvítvín
Rauðvín
Serrí
Brennivín
Viskí
Bjór
Neysluverðsvísitala
Vörutegundir
Sundurliðanir
Vörutegundir
Fjöldi seldra vörutegunda
Heildarvelta 32,9 ma.kr. Heildarfjöldi seldra tegunda 4.637
 • Hlutfall af fjölda tegunda í vöruvali
 • Hlutfall af tekjum
Rauðvín og hvítvín (lönd)
Sundurliðanir
Rauðvín og hvítvín (lönd)

Heildarsala rauðvíns í lítrum

 • Ítalía 39%
 • Spánn 17%
 • Chile 11%
 • Bandaríkin 7%
 • Frakkland 8%
 • Argentína 4%
 • Suður-Afríka 3%
 • Portúgal 8%
 • Ástralía 2%
 • Önnur lönd 1%

Heildarsala hvítvíns í lítrum

 • Ítalía 33%
 • Spánn 9%
 • Chile 12%
 • Bandaríkin 9%
 • Frakkland 10%
 • Suður-Afríka 8%
 • Þýskaland 9%
 • Portúgal 2%
 • Ástralía 5%
 • Nýja Sjáland 2%
 • Önnur lönd 1%
Rauðvín og hvítvín söluþróun
Sundurliðanir
Rauðvín og hvítvín söluþróun
Þróun sölu rauðvíns eftir löndum
hlutfall af heildarsölu rauðvíns
 • Ítalía
 • Chile
 • Spánn
 • Ástralía
 • Frakkland
 • Suður-Afríka
 • Önnur lönd
Þróun sölu hvítvíns eftir löndum
hlutfall af heildarsölu hvítvíns
 • Ítalía
 • Chile
 • Spánn
 • Frakkland
 • Þýskaland
 • Suður-Afríka
 • Önnur lönd
Heildarsala áfengis
Sundurliðanir
Heildarsala áfengis

Heildarsala áfengis 2022 í lítrum eftir löndum

 • Ísland 55,8%
 • Danmörk 10,6%
 • Ítalía 6,7%
 • Belgía 3,9%
 • Frakkland 4,2%
 • Spánn 2,7%
 • Chile 1,6%
 • Holland 2,0%
 • Þýskaland 1,8%
 • Stóra Bretland 1,8%
 • Bandaríkin 1,4%
 • Önnur 59 lönd 7,5%
Skipting sölu tóbaks
Sundurliðanir
Skipting sölu tóbaks
Sala vindla á mann
15 ára og eldri (stk)
Sala vindlinga á mann
15 ára og eldri (pakkar)
Sala reyktóbaks á mann
15 ára og eldri (grömm)
Sala neftóbaks
Tonn
Verðlagning
Sundurliðanir
Verðlagning
Verðlagning áfengis
 • Innkaupsverð frá birgjum
 • Skattar
 • Smásöluálagning ÁTVR
Tíu söluhæstu
Sundurliðanir
Tíu söluhæstu
Tíu söluhæstu tegundir eftir helstu vöruflokkum
Hvítvín, 3.000 ml kassavín
Land Ml Lítrar
Montalto Pinot Grigio Ítalía 3000 73.539
Two Oceans Fresh & Fruity Suður-Afríka 3000 59.034
Inycon Chardonnay Pinot Grigio Ítalía 3000 57.684
Tommasi Pinot Grigio Ítalía 3000 45.264
Frontera Chardonnay Chile 3000 37.560
Van Gogh Riesling Þýskaland 3000 29.055
Drostdy-Hof Chenin Blanc Suður-Afríka 3000 23.364
Moselland Riesling Kabinett Þýskaland 3000 23.088
Vina Maipo Mi Pueblo Chardonnay Chile 3000 22.686
Stemmari Pinot Grigio Ítalía 3000 21.033
Samtals 10 söluhæstu 392.307
Heildarsala hvítvíns 1.303.273
Hlutfall 30%
Hvítvín, 750-1.500 ml flöskur/fernur
Land Ml Lítrar
Don Simon Chardonnay Airen Spánn 1000 46.646
Barefoot Pinot Grigio Bandaríkin 750 35.138
Montalto Pinot Grigio Ítalía 750 25.208
Van Gogh Riesling Þýskaland 750 24.761
Stemmari Pinot Grigio Ítalía 750 23.641
Montes Chardonnay Reserve Chile 750 20.723
Barefoot Riesling Bandaríkin 750 20.663
Tommasi Le Rosse Pinot Grigio Ítalía 750 18.657
Adobe Reserva Chardonnay Chile 750 18.072
Rosemount GTR Ástralía 750 15.737
Samtals 10 söluhæstu 249.246
Heildarsala hvítvíns 1.303.273
Hlutfall 19%
Rauðvín, 3.000 ml kassavín
Land Ml Lítrar
Tommasi Appassionato Graticcio Ítalía 3000 121.341
IL Barone Rosso Ítalía 3000 70.683
Mamma Piccini Rosso di Toscana Ítalía 3000 52.137
Gato Negro Cabernet Sauvignon Chile 3000 48.897
Lab Reserva Touriga Nacional Cabernet Sauvignon Portúgal 3000 46.665
Drostdy-Hof Shiraz Merlot Cape Red Suður-Afríka 3000 42.159
Apothic Red Bandaríkin 3000 41.745
Frontera Cabernet Sauvignon Chile 3000 33.468
Lab Vinho Regional Lisboa Portúgal 3000 30.210
22665 - Amicale Rosso (BOX) Ítalía 3000 28.932
Samtals 10 söluhæstu 516.237
Heildarsala rauðvíns 2.004.753
Hlutfall 26%
Rauðvín, 750-1.500 ml flöskur/fernur
Land Ml Lítrar
Tommasi Graticcio Appassionato Ítalía 750 46.394
Baron de Ley Reserva Spánn 750 33.196
Villa Valentina Sangiovese Ítalía 750 22.705
Don Simon Cabernet Sauvignon Spánn 1000 20.110
Gato Negro Cabernet Sauvignon Chile 750 17.584
Lab Reserva Touriga Nacional Cabernet Sauvignon Portúgal 750 17.000
Apothic Red Bandaríkin 750 16.919
E.Guigal Cotes du Rhone Frakkland 750 15.926
Coto de Imaz Reserva Spánn 750 15.273
Amicale Rosso Ítalía 750 15.261
Samtals 10 söluhæstu 220.368
Heildarsala rauðvíns 2.004.753
Hlutfall 11%
Lagerbjór
Land Ml Lítrar
Gull Lite Ísland 500 1.104.040
Víking Gylltur Ísland 500 967.323
Gull Lite Ísland 330 776.131
Boli Premium Ísland 500 767.136
Egils Gull Ísland 500 696.701
Tuborg Grön Ísland 500 617.560
Tuborg Classic Ísland 500 600.552
Faxe Premium Danmörk 500 597.550
Víking Lite Ísland 500 574.547
Víking Lager Ísland 500 456.439
Samtals 10 söluhæstu 7.157.979
Heildarsala lagerbjórs 17.449.966
Hlutfall 41%
Öl og aðrar bjórtegundir
Land Ml Lítrar
Einstök Artic Pale Ale ds. Ísland 330 94.114
Einstök White Ale ds. Ísland 330 80.927
Bóndi Session IPA ds. Ísland 330 47.919
Guinness Draught ds. Írland 440 40.178
Kronenbourg 1664 Blanc fl. Frakkland 330 36.312
Úlfrún nr.34 ds. Ísland 330 33.812
Einstök White Ale fl. Ísland 330 31.851
Gull Lite White Ale ds. Ísland 330 26.196
Desperados fl. Holland 330 25.189
Albani Mosaic IPA ds. Danmörk 330 24.124
Samtals 10 söluhæstu 440.622
Heildarsala öls og annarra bjóra 1.160.545
Hlutfall 38%